Hướng dẫn trỏ tên miền về hệ thống để tạo chiến dịch

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị tên miền để sửa bản ghi. Bước 2: Thêm bản ghi CNAMEVí dụ, chúng ta có tên miền: dangkygiamgia.com, chúng ta sẽ thêm một tên miền phụ: free02.dangkygiamgia.com vào hệ thống, tôi sẽ điền như sau:– Host điền sub domain: free02– Loại: CNAME– Địa Chỉ: dns.linksach.com Sau ….  Read More

0 commentsHướng dẫn sử dụng