Cloaking Link là gì?

Cloaking Link hay phổ thông hơn là “Bọc Bink”.

Bọc link là hình thức điều hướng nội dung hiển thị khi người dùng hoặc bot truy cập vào link bọc.

Cơ chế hoạt động của Cloaking Link (Bọc Link)
Cơ chế hoạt động của Cloaking Link (Bọc Link)

Các nội dung sẽ được hiển thị khác nhau:

  • Nếu là bot sẽ dừng lại ở link bọc (các nội dung hiển thị là nội dung của trang dùng để bọc).
  • Nếu là người dùng sẽ được chuyển hướng đến một nội dung khác (là những nội dung chúng ta muốn hiển thị cho người dùng trong “Link được bọc”).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *