Hướng dẫn thêm tên miền vào hệ thống

Sau khi đã trỏ thành công tên miền về hệ thống, chúng ta sẽ thêm tên miền đó vào hệ thống để sử dụng.
Chú ý, chúng ta chỉ nên thêm tên miền phụ dạng: sub.tenmien.com

Như ở bài hướng dẫn trước, chúng ta đã trỏ tên miền free02.dangkygiamgia.com về hệ thống. giờ chúng ta sẽ thêm nó vào.

Tại giao diện trang quản lý, chọn: Quản lý => Tên miền

Sau đó nhập tên miền vừa trỏ vào ô Tên miền rồi bấm Thêm

Sau khi thêm thành công, chúng ta sẽ thấy tên miền xuất hiện trong bảng Tên miền mới thêm

Bây giờ, chúng ta có thể sự dụng tên miền để tạo chiến dịch bọc link mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *