Hướng dẫn sử dụng tool quản lý pixel

Trên thanh menu bên trái ta chọn Quản lý => Nhóm Pixel

B1. Bạn cần tạo 1 nhóm pixel: Nhóm pixel sẽ giúp bạn quản lý các pixel cùng 1 chủ đề/tệp khách hàng, mỗi nhóm pixel sẽ có một mã code khác nhau để chèn vào các landing thuộc cùng một chủ đề/tệp khách hàng.

B2. Sau khi thêm nhóm thành công, nhóm pixel sẽ hiển thị ở phía dưới. chúng ta cần coppy “Mã chèn vào landing

B3. Để hệ thống hoạt động, chúng sẽ chèn mã đã coppy vào landing page. Mã này là mã javascrip và chèn vào trước thẻ head. nếu bạn nào dùng ladipage có thể làm theo bác bước:
+ Vào sửa trang landing muốn thêm mã
+ Chọn Thiết lập => Mã Javascrip/css
+ Sau đó dán mã vào khung đầu tiên.
+ Đóng và xuất bản lại landing

Bây giờ chúng ta có thể thêm các pixel vào hệ thống, để sử dụng, khi có pixel mới, hệ thống sẽ tự động update vào landingpage, chúng ta không cần vào sửa landing nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *