Hướng dẫn thêm pixel vào hệ thống

Sau khi thêm nhóm pixel và chèn mã vào landing, chúng ta tiến hành thêm các pixel vào hệ thống để hệ thống chèn vào landing và thực hiện sao chép các hoạt động trên landingpage.

Tại thanh menu bên trái, chọn Quản lý => Nhóm Pixel

Trong phần Thêm Pixel:
+ Chọn nhóm pixel đã tạo từ trước.
+ Điền ID Pixel cần thêm vào ID Pixel (lưu ý, mỗi lần thêm chỉ nhập 1 Pixel)
+ Nhập tên pixel để dễ phân biệt với các Pixel khác.
Sau đó bấm Thêm Pixel

Sau khi thêm thành công, chúng ta có thể xem các pixel có trong nhóm ở phần Danh sách nhóm Pixel phía dưới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *