Hướng dẫn trỏ tên miền về hệ thống để tạo chiến dịch

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị tên miền để sửa bản ghi.

đăng nhập quản lý tên miền

Bước 2: Thêm bản ghi CNAME
Ví dụ, chúng ta có tên miền: dangkygiamgia.com, chúng ta sẽ thêm một tên miền phụ: free02.dangkygiamgia.com vào hệ thống, tôi sẽ điền như sau:
– Host điền sub domain: free02
– Loại: CNAME
– Địa Chỉ: dns.linksach.com

thêm bản ghi cname

Sau khi lưu cấu hình tên miền. Chúng ta có thể quay lại hệ thống để thực hiện bước tiếp theo: Thêm tên miền vào hệ thống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *